-->

​Riskutbildning

Riskutbildningen B2

Innehållet på denna sida beskriver de moment som ska genomföras för att erhålla intyg för B-körkort. Innan du besöker Bulltoftabanan, studera detta noga och avsnittet ”Halt Väglag” i ditt läromedel.
Når du inte målsättningen med momenten måste du återkomma när du tränat mer. Därför är det viktigt att du är i slutet av utbildningen och har god körvana.

Varje elev ska göra ett utandningsprov på Bulltoftabanan innan körningen. Om någon är påverkad, får man ej genomföra riskutbildningen. Avgiften blir då förverkad.

Tolk/Interpretation

Om du inte behärskar svenska språket, måste du ta med någon som kan hjälpa dig med tolkningen. Detta måste du ringa och boka i god tid innan du kommer till riskutbildningen.

Vi kan bara ha en tolk per grupp och har du inte förbokat så kanske du inte får köra och då är avgiften förverkad. Tolken får inte åka med i bilen. Tolkning sker via radio.

Interpretation

If you do not master the Swedish language, ​you must bring ​someone ​who can help you with the interpretation.​This​ you need to call ​and book ​in advance ​before you get to​ risk training.
We​ can have only one ​interpreter ​per group ​and have you ​not ​pre-booked​then you may not be​ allowed to drive and​ then​ the fee is​ forfeited.​The interpreter may not ​ride in ​the car. ​Interpretation by radio.

Krav

• Elev ska följa säkerhetsföreskrifterna.

• Elev ska följa lärarens instruktioner.

• Elev ska köra i den hastighet momentet har som kravfart.

• Elev ska aktivt deltaga vid genomgång av momenten.

• Elev får ej påtagligt hindra momenten eller fördröja för övriga elever.

• Elev får ej misshandla bilarna.

• Elev kan bli avvisad från momenten om säkerheten äventyras t.ex. ej klarar av att köra bilen.

• Tolkar får endast översätta vad läraren säger, ej förklara momenten.

Så här går riskutbildningen till på Bulltoftabanan

• Du anmäler dig och visar godkänd svensk legitimation för personalen i receptionen. Se nedan för mer info om giltig legitimation.

• Du och er lärare går sedan till ”Säkerhetshallen” där du kommer att diskutera krockvikter, whiplashskador, bilens säkerhetsutrustning, med mera.

• Vi har även en krocksläde och en vältbil som du kan prova/uppleva.

• Därefter blir det en teoretisk genomgång av momenten, säkerhetsbestämmelser, krav

för erhållande av intyg, syfte och mål med riskutbildningen.

• Sedan ska du uppleva de praktiska momenten ute på banan (120 minuter).

• Du kör ensam i bilen, läraren ger information via radion.

• Vi avslutar med cirka 15 minuters diskussion i teorisalen.

Säkerhetsbestämmelser

• Bilbälte ska användas.

• Transportsträckor max 30 km/h.

• Alltid minst 10 meter till framförvarande bil.

• Start sker på grönt ljus, när det är fritt på övningsbanan.

• Mobiltelefoner ska vara frånslagna under utbildningen.

• I varje undervisningsbod finns brandsläckare och förbandsmaterial. Hjärtstarter finns i samlingsrum vid säkerhetshallen.

• Följ alltid de anvisningar och säkerhetsföreskrifter du får, annars kan du få betala för uppkomna skador, eller tvingas lämna banan i förtid. Avgiften är då förverkad.

Vi tillämpar Trafikverkets regler om legitimation.

Men när det gäller EU pass utfärdat i annat land så måste eleven ha med sig ett personbevis. Då EU pass inte har de 4 sista siffrorna, kan vi inte registrera eleven till Transportstyrelsen efter genomförd utbildning.

​Kontakt

​Tel: 040-29 29 05

E-mail: info@bulltoftabanan.se

Öppettider:​

Måndag-Torsdag​

07.30 - 16.00​

Fredag

07.30 - 15.00

Lunchstängt:

Måndag-Fredag

12.30 - 13.00

​Bulltoftabanan

Rimfrostgatan 5

212 23 Malmö

Tel.: 040-29 29 05